Little Dragons Den

Events: Community Football & Food Event

Please see the information below regarding a community football and food event which we have been asked to share with you:

Active Wrexham in partnership with Plas Madoc Leisure Centre are delivering a football session in half term with food provided afterwards by Plas Madoc, details of the session are below.

Children must attend one of the 6 primary schools below to attend the session and must either email Active Wrexham or scan the QR code below to book on.
· Date: Thursday 2nd November
· Time: 1 – 3pm
· Location: Plas Madoc Leisure Centre
· School Years: 5/6
· Schools: Rhosymedre, Acrefair, Min Y Ddol, Cefn Mawr, Maes-y-Llan, St Mary’s Ruabon
· To book on email activewrexham or scan the QR code below
image.png
Digwyddiad Pêl-Droed a Bwyd Cymunedol
Mae Wrecsam Egnïol, mewn partneriaeth â Chanolfan Hamdden Plas Madoc, yn cynnal sesiwn bêl-droed yn ystod hanner tymor, gyda bwyd wedyn gan Blas Madoc. Dyma’r manylion.
Mae’n rhaid i’r plant fod yn mynd i un o’r chwe ysgol gynradd isod a naill ai e-bostio Wrecsam Egnïol neu sganio’r cod QR isod i archebu lle.
· Dyddiad: Dydd Iau 2 Tachwedd
· Amser: 1 tan 3pm
· Lleoliad: Canolfan Hamdden Plas Madoc
· Blynyddoedd Ysgol: 5/6
· Ysgolion: Rhosymedre, Acrefair, Min y Ddôl, Cefn Mawr, Maes-y-Llan, St Mary’s Rhiwabon
· I archebu lle e-bostiwch Wrecsam Egnïol neu sganiwch y cod QR isod